Disclaimer:


Het gebruik van de website van Onwais! betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de algemene voorwaarden welke vermeld staan op de website.

 

Informatie op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Onwais!

 

Het geheel of gedeeltelijk publiceren of kopieren van teksten en/of afbeeldingen van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdocumenten of het aanpassen hiervan voor commercieel gebruik zijn strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onwais!


Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat de verstrekte informatie, afbeeldingen en gegevens eigendom zijn van Onwais! en haar leveranciers en verklaart zich akkoord om hierin geen wijzigingen aan te brengen.

 

Onwais! streeft er naar om de verstrekte informatie op de website zo volledig mogelijk weer te geven. De grootst mogelijke zorg is besteed om de aangeven informatie zo betrouwbaar en actueel mogelijk weer te geven. Echter het is mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) volledig actueel is. Tevens heeft Onwais! het recht om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Wij kunnen dan ook niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid garanderen van de verstrekte informatie.

 

Onwais! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of anderszins verband houdt met het gebruik van deze site, hetzij het niet of niet volledig functioneren hiervan. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de website van Onwais! of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

 

Onwais! en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.