Formulier voor herroeping: 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan:
    Onwais!

Breed 35
1621 KA  HOORN
tel. 0229 - 588 684

info@onwais.nl

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en) :

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.